A Siómarosi Kossuth Mûvelõdési Kör története

A Kossuth Lajosról elnevezett Mûvelõdési Kör 1982-ben alakult meg.
A korabeli társadalmi környezetben akkor még szokatlan volt egy különleges "civil" szervezõdés, mely pártoktól és pártpolitikai szervektõl független, ideológiamentes programmal lépett a nyilvánosság elé.
A szervezési munkában élenjáró Pápai Lajos lett az alapító elnök, aki nagy tekintélynek örvendve vezette a szervezetet. Ez a jól mûködõ kör abban az idõben szinte országszerte is az önszervezõdés példája volt.
A névválasztást nem bízták a véletlenre, hiszen Siómaroson közadakozásból a világon elsõként állítottak köztéri szobrot Kossuth Lajosnak 1894-ben. A budapesti Gerenday Antal és fia készítette Kiss György tervei alapján a szobrot, melynek ünnepélyes átadását Szókó István lelkész celebrálta lelkes szavakkal a megjelent résztvevõknek 1894. július 1-jén (vasárnap).
A Kossuth Mûvelõdési Kör megalapítása után sok paraszt-polgár lépett be a szervezetbe, rövidesen 130-140 tagja lett. Ezt a létszámot még növelni is tudták, jelenleg 210 taggal Balatonszabadi legnépesebb civil szervezõdése.
Azt a célt tûzték ki zászlójukra, hogy elsõsorban Balatonszabadi-Siómaros polgárai, azok gyermekei körében megismertetik hazánk, falunk történelmét, annak kiemelkedõ állomásait, és legfõképpen a falu népeit érintõ hazafias érzelmeket tápláló Kossuth Lajos életét és munkásságát, szabadság- és hazaszeretetét.
Programjuk középpontjába került (80-as években) a mûvelõdési ház hiányának pótlására irányuló kulturális oktató-nevelõ munka. Sok neves elõadó tartott elõadásokat, írók jöttek el találkozni olvasókkal, de a társas vacsorák is felejthetetlen élményként vonultak be a kör tagjainak emlékkönyvébe. A sort a kellemes kirándulások, találkozások teszik teljessé. A Kossuth Kör szellemi központja lett a falurésznek.
A közösség alakította ki a Falumúzeumot, a Kossuth - emlékszobát, ivó helyiséget.
A nagytermet Makovecz Imre tervei alapján újították fel és tették igen otthonossá és különlegessé. Faluházzá nõtt a Siómente MgTsz által rendelkezésre bocsátott mintegy 100 éves polgárház. Mûködésének legszebb napjai közé tartoznak az 1994-ben rendezett IV. Országos Olvasó- és Mûvelõdési Körök találkozójának rendezése és résztvevõinek megvendégelése.
Kossuth Lajos halálának 100. évfordulójának tiszteletére jelentették meg a Kossuth Köri Füzeteket, melyekbõl még külföldre is került néhány példány. A vendégkönyv tanúsítja azon neves vendégeket, akik megfordultak a Kossuth Körben, és a közösség jó hírét elvitték szerte az országba.
A megtartott ünnepek tartalmasak, színvonalasak, ezek közül is kiemelten szerepel március 15-e, nemzeti ünnepünk. A március 15-i megemlékezéseken mindeddig fáklyás felvonulással, ünnepi mûsorral tisztelegtek a polgárok, mely ünnepségeket nemegyszer tudósított a Sió TV és a Duna Televízió stábja is.
A négyévente újraválasztott vezetõség társadalmi munkában irányítja a Kossuth Kör munkáját, életét, jelenleg Krisztin Róbert elnök vezetésével.

Elnök: Kriszitn Róbert
Örökös tiszteletbeli elnök: Csány István
Alelnökök: Völgyi Csaba, Pappné Hermecz Judit
Vezetõségi tagok: Bulat Ferenc, Csapó Lászlóné, Csorba Tibor, Völgyiné Kiss Kornélia, Vörösné Csorba Melinda, Kovács Mária, Szabóné Szóládi Tünde, Szabó Béla
Ellenörzõ Bizottság elnöke: Téttry Géza
Ellenörzõ Bizottság tagjai: Téttryné Petrus Erzsébet, Szabó Sándor

2011. évi beszámolók

 

Vissza